Verslumo skatinimo projektas-finišo tiesiojoje

VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras 2022 m. gruodžio 31 dieną
baigia įgyvendinti projektą „Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“. Sutartis su
ESF agentūra buvo pasirašyta 2020 m. gruodžio 9 d. Projektu siekiama skatinti verslo pradžią
ir užimtumą Šakių mieste suteikiant pagalbą darbingiems neaktyviems gyventojams ir jauno
verslo subjektams.

Įgyvendinant neaktyvių asmenų informavimo, konsultavimo, neformalaus
mokymo, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, uždavinį buvo suorganizuoti 8 informaciniai
renginiai, skirti supažindinti su įvairiais verslo organizavimo būdais, mokestine aplinka,
kontroliuojančių institucijų reikalavimais. 2022 m. vasarą 30 gimnazistų stovykloje Harmony
parke per 3 dienas išbandė įvairias technikas pažinti savo potencialius profesinius gebėjimus,
verslumo ugdymo praktikas. Su jaunimu dirbo puiki lektorė, koučingo specialistė Asta
Blažinskienė. Lektorė sulaukė pačių geriausių vertinimų, ji taip pat neaktyviems asmenims
vedė mokymus „Kūrybinis mąstymas ir verslumas – savo verslo link“ bei „Savęs pažinimas ir
tobulinimas žengiant į verslo pasaulį“. Mokymuose „Nuo idėjos iki verslo“ savo požiūrį į
verslo kūrimo procesą būsimiesiems verslininkams dėstė tris įmones valdantis jaunas
verslininkas mentorius Povilas Klimas. Visi mokymai vyko dviem grupėms, juose dalyvavo
45 asmenys.
Įgyvendinant uždavinį suteikti pagalbą verslo pradžiai jauno verslo subjektams 24
mėnesius buvo konsultuojami verslą pradėję asmenys tiekėjų ir klientų paieškos, rinkodaros,
dokumentų valdymo, finansavimo šaltinių, buhalterinės apskaitos klausimais. Iš viso suteikta
apie 700 valandų konsultacijų asmenims, Šakių mieste vykdantiems savarankišką ekonominę
veiklą iki 2 metų. Tokiomis konsultacijomis pasinaudojo apie 50 jaunų verslų. Tie
verslininkai, kurie jau veiklos pradžioje jautė poreikį tarptautinei plėtrai, galėjo konsultuotis
partnerių paieškos užsienyje, tarptautinių projektų galimybių, eksporto rinkų tyrimo, žengimo
į užsienio rinkas temomis arba dalyvauti mokymuose „Tarptautinės plėtros galimybės,
partnerių ir klientų paieška“ ir „EEN tinklas, tarptautinio bendradarbiavimo galimybės“.
Šioms projekto veikloms įgyvendinti buvo pasitelktas socialinis partneris- Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmai, konsultacijas ir mokymus vedė tarptautinių ryšių ir protokolo
skyriaus vadovė Agnė Jaraitė.

Jauno verslo atstovai buvo pakviesti dalyvauti ketveriuose mokymuose ir taip pat
keturiuose gerosios patirties vizituose „Bendradarbiavimas- verslo sėkmės laidas“.
Mokymuose „Efektyvus verslo planavimas ir valdymas“ ir „Efektyvi komunikacija“ dalyviai
mokėsi iš profesionalios Eriksono koučingo specialistės Gerdos Asipavičienės, ICF
(Tarptautinė koučų federacija) valdybos narės, Enneagrama meistrės. Mokymuose
„Rinkodaros sprendimai. E-rinkodara“ ir „Finansų valdymas“ labai aiškiai ir tikslingai verslo
pradžios žingsnius sudėliojo lektorius, verslo mentorius Ugnius Savickas. Turininga
mokymų programa dalyviams buvo pasiūlyta keturių gerosios patirties vizitų metu. Skirtingai
nei planuota, visi jie organizuoti 2022 metais, pagerėjus epidemiologinei situacijai ir
sušvelnėjus veikloms taikomiems ribojimams. Kėdainiuose jauno verslo atstovai lankėsi
turizmo ir verslo informacijos centre, turtingos architektūros ir istorijos Kėdainių
senamiesčio maitinimo ir prekybos vietose, krematoriume. Pažintinis vizitas į Prienus
prasidėjo nuo Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje įsikūrusios UAB „Hella Lithuania“.
Šioje įmonėje VšĮ „Galimybių dirbtuvės“ rūpesčiu įdarbinami protinę negalią turintys
prieniškiai, kurie čia atlikdami pakuočių, taros valymo paslaugas pasijunta svarbūs,
reikšmingi, turintys kolegiškų darbo santykių su įmonės specialistais. Šakiečiams šis vizitas
tapo akivaizdaus realiai veikiančio socialinio verslo pavyzdžiu. Jiezne dalyviai aplankė UAB
„Doleta“, taip pat susipažino su Prienų turistiniais objektais. Gausi ir turininga vizito į
Marijampolę programa taip pat nepaliko abejingų. Aplankyta UAB „Vidara“, Spindulio kino
teatras, Lispa mokykla, socialinis verslas „Dovanotų istorijų krautuvėlė“, susipažinta su
turizmo ir verslo informacijos centro, VšĮ Versli Lietuva Spiečiaus paslaugomis jaunam
verslui, dalyvauta MB „Tastik“ svirplių degustacijoje. Paskutinis gerosios patirties vizitas
Kretingoje pasiūlė dvaro saldaininės edukaciją, apsilankymą UAB „LHM House“, „Stiliaus
detalė“ ir bendradarbystės centre „Spiečius“.

Įgyvendinant projektą buvo įsigyta įrangos už 115 tūkstančių eurų. Įsigyti
įvairioms veikloms vykdyti įrangos komplektai perduodami jauno verslo subjektams iki 2
metų naudotis neatlygintinai (de minimis parama verslui). Sukurtos sąlygos susikurti
naujiems verslams arba papildytos jaunų verslų galimybės plėtoti veiklą medžio ir metalo
apdirbimo srityse (3 įrangos komplektai), statybos darbams (2 komplektai) ir valymo
paslaugoms teikti (2 komplektai). Įsigyti ir jaunam verslui perduoti grožio- kosmetologijos
paslaugų, poilsio ir pramogų, maitinimo paslaugų (po 1) meno gaminių -keramikos 2 įrangos
komplektai. Taip pat įsigyti 2 maistinių vabzdžių auginimo ir perdirbimo įrangos komplektai.

Kuriant sąlygas verslo plėtrai projektu plėtotas bendradarbiavimas su kitų
miestų vietos veiklos grupėmis ir jų nariais. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Miesto
VVG „Jurbarkas“ 2022 metais vyko 2 bendradarbiavimo susitikimai aptarti verslo sąlygas,
pasikviečiant VMI, Užimtumo tarnybos ir kitų institucijų atstovus Jurbarke ir Šakiuose.
Projekto veiklų sklaida vyko įstaigos interneto svetainėje ir Facebook paskyroje. Projekto
veiklos ir rezultatai pristatyti projekto pristatymo renginiuose visai verslo bendruomenei,
valdžios ir bendruomenės atstovams. Baigiamajame projekto rezultatų pristatymo renginyje
gruodžio 8 dieną abejingų neliko Ugniaus Savicko mokymuose „Kaip išgirsti ko klientas
nepasako“. Kartu su moderatoriumi technologijų žurnalistu Luku Keraičiu lektorius įtraukė
auditoriją į pokalbį apie ateities verslą, turintį tikslingai identifikuoti savo kuriamą pridėtinę
vertę ir pamiršti laikus, kai buvo galima sėkmingai konkuruoti maža kaina. Šį mėnesį
projektas baigiamas, bet jauno verslo subjektai ir toliau naudosis jiems suteikiama įranga, o
visi dalyviai skatinami domėtis būsimos miesto VVG strategijos gairėmis, teikti pasiūlymus
jos kūrimui, kad strategija padarytų didžiausią teigiamą poveikį miestui.

Projekto veiklose dalyvavo daugiau nei 140 asmenų, jis įgyvendintas su
socialiniu partneriu – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais. Projektą finansuoja
Europos socialinio fondo agentūra ir Šakių rajono savivaldybė. Projekto biudžetas 259771,81
Eur.

Leave a comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *