Viešoji įstaiga Šakių verslo informacijos centras įkurtas 2001 m. gruodžio 10 d. 

Centro steigėjai:

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerija;
 • Šakių rajono savivaldybės taryba;
 • Visuomeninė organizacija „Šakių verslo klubas“.

Valdymo organai:

 • Visuotinis dalininkų susirinkimas;
 • Direktorius.

Šakių verslo informacijos centro misija yra:

 • padėti rajono verslininkams orientuotis verslo aplinkoje, teikti informaciją, konsultavimo ir mokymo paslaugas. Taip pat kiekvienas į Šakius atvykęs potencialus investuotojas arba verslo partneris galės gauti visą reikiamą informaciją apie rajono verslo potencialą.

Šakių verslo informacijos centro vizija:

 • „Mes siekiame sukurti tokią organizaciją, kuri teiktų kokybiškas paslaugas savo klientams bei nuolatos tobulėtų atsiliepdama į besikeičiančios rinkos poreikius. Tikimės, kad Šakių verslo informacijos centras taps viena iš aktyviausių įstaigų, skatinančių Šakių rajono verslo potencialo augimą“.

Centras turi tapti kompetetinga verslo informavimo ir konsultavimo įstaiga, kurios pagrindiniai bruožai yra:

 • aukšta aptarnavimo kultūra,
 • kokybiškos specializuotos paslaugos,
 • puikus organizacinis darbas,
 • platūs visuomeniniai ryšiai,
 • puikios darbo sąlygos lankytojams ir personalui,
 • modernių informacijos technologijų naudojimas.

Misija ir vizija yra apibrėžta strateginiame ŠVIC plane.

ŠVIC veiklą reglamentuoja įstatai, Viešųjų įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.

Centro veiklos sektorius – verslo informacijos kaupimas ir sklaida, konsultacijos ir mokymai Šakių rajono verslo įmonių vadovams ir darbuotojams. Rajono verslo bendruomenė centre gauna išsamias ir laiku teikiamas konsultacijas aktualiais verslo kūrimo, plėtojimo ir konkurencingumo gerinimo klausimais. Informacijos centras siekia aktyviai dalyvauti Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų programose, skirtų verslo ir žmogiškųjų išteklių plėtrai rajone.