Verslo šventė

Nuskambėjo Verslo šventės akordai su mūsų įstaigos 20-mečio aidais! Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, sveikintojams, visiems konkurso Sukurta Šakių krašte dalyviams ir nugalėtojams. Esame matomi tiek, kiek esame reikalingi Jums!

Bendradarbiavimo renginys įgyvendinant projektą „Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“, 08.6.1-ESFA-T-927-01-0505

Sausio 14 d. įvyko Šakių ir Jurbarko VVG bendradarbiavimo tinklo informacinis renginys „Verslo aplinka: pasikeitimai, galimybės, problemos“. Renginyje dalyvavo Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Vietos veiklos grupės VVG Nemunas administracijos vadovas Arūnas Stasiūnas, administracijos vadovo pavaduotoja Jolanta Puidokienė bei Šakių r. savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis ir Šakių verslo centro direktorė Daiva Palukaitienė, Šakių miesto