Šakių verslo informacijos centro veiklos sektorius – verslo informacijos kaupimas ir sklaida, konsultacijos ir mokymai Šakių rajono verslo įmonių vadovams ir darbuotojams. Rajono verslo bendruomenė centre gauna išsamias ir savalaikes konsultacijas aktualiais verslo kūrimo, plėtojimo ir konkurencingumo gerinimo klausimais. Informacijos centras siekia aktyviai dalyvauti Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų programose, skirtų verslo ir žmogiškųjų išteklių plėtrai rajone. 

ŠVIC veiklos sritys:

 • Propaguoja pažangias ekonomines idėjas visuomenėje;
 • Skatina naujų technologijų ir mokslo laimėjimų bei naujovių diegimą versle;
 • Padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių;
 • Konsultuoja įmones rengiant verslo vystymo projektus;
 • Organizuoja ir vykdo kvalifikacijos kėlimo programas;
 • Siekia, kad kuo daugiau ūkio subjektų pasiektų spartų augimą pirmaisiais veiklos metais, įsigytų pakankamai išteklių ir patirties plėtojant verslą;
 • Siekia glaudžiai bendradarbiauti su kitais šalies verslo centrais ar panašiomis struktūromis, keičiantis informacija ir patirtimi.

Pagrindinės veiklos pagal Ekonominių veiklų klasifikatorių yra:

 • Suaugusiųjų švietimas 80.42;
 • Konsultacijos 74.12;
 • Konsultacinė verslo ir valdymo veikla 74.14;
 • Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 72.00;
 • Leidyba 22.1;
 • Reklama 74.40;
 • Kita, niekur nepriskirta verslo veikla 74.87.10.Centro specialistai rengia 

Centro specialistai rengia, įgyvendina ir administruoja ES ir nacionalinio biudžeto finansuojamus projektus.

Centro darbuotojai:

Direktorė – Daiva Palukaitienė
Vyr. finansininkė-konsultantė Aušra Levišauskienė 
Vadybininkė-konsultantė Milda Žemaitienė

Bažnyčios g. 4-100, Šakių m.
Mob. 8 612 17767
El.p. sakiuverslocentras@gmail.com